เกี่ยวกับเรา

ทนายออนไลน์

ทนายออนไลน์คือเว็บไซท์ที่ให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปพบทนายความหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงๆ จากการรับบริการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความที่มีความเชียวชาญตามที่ท่านต้องการ

บริการของทนายออนไลน์แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือการให้บริการในรูปแบบของการจัดทำร่างสัญญาต่างๆที่เป็นที่ต้องการโดยผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้ระบบจัดทำร่างสัญญาขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการและข้อมูลของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ร่างสัญญาที่อยู่บนทนายออนไลน์นี้ได้จัดทำโดยทนายความที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการร่างสัญญามากกว่า 10 ปี

ส่วนที่สองคือการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเฉพาะเรื่องตามความถนัดของทนายความแต่ละท่านโดยผ่านการนัดหมายเวลาเพื่อพูดคุยและขอคำปรึกษากับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามที่ท่านต้องการ

ทั้งนี้อัตราค่าบริการของเราเป็นอัตราที่ถูกมากเมื่อเทียบกับบริการที่ท่านจะได้รับและเป็นบริการที่ให้โดยทนายความที่มีประสบการณ์จริง