1
เลือกแบบฟอร์ม
เลือกเอกสารของเราที่มีไว้ให้บริการได้กว่า 100 ฉบับ
2
กรอกเอกสาร
ตอบคำถามบางข้อ แล้วเอกสารของคุณจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
3
บันทึก - พิมพ์
เอกสารของคุณพร้อมใช้งานสามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ

About us

ทนายออนไลน์

ทนายออนไลน์คือเว็บไซท์ที่ให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปพบทนายความหรือเสียค่าใช้จ่ายสูงๆ จากการรับบริการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากทนายความที่มีความเชียวชาญตามที่ท่านต้องการ บริการของทนายออนไลน์แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือการให้บริการในรูปแบบของการจัดทำร่างสัญญาต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการโดยผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้ระบบจัดทำร่างสัญญา ขึ้นมาให้ตรงตามความต้องการและข้อมูลของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ร่างสัญญาที่อยู่บนทนายออนไลน์นี้ ได้จัดทำโดยทนายความที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการร่างสัญญามากกว่า 10 ปี ส่วนที่สองคือการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายเฉพาะเรื่องตามความถนัดของทนายความแต่ละท่าน โดยผ่านการนัดหมายเวลาเพื่อพูดคุยและขอคำปรึกษากับทนายความที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามที่ท่านต้องการ ทั้งนี้อัตราค่าบริการของเราเป็นอัตราที่ถูกมากเมื่อเทียบกับบริการที่ท่านจะได้รับและเป็นบริการ ที่ให้โดยทนายความที่มีประสบการณ์จริง

ติดต่อเรา

บริษัท เดอะไวส์แมน จำกัด 191 สีลมคอมเดล็กซ์ ชั้น 17 ห้อง A สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
02-022-1004
contact@ta9.online